Produkty

ABI toolbox

Rosnące wymogi prawne stawiane administratorom danych osobowych (ADO) w zakresie organizacji zabezpieczania danych osobowych powodują że outsourcing ABI staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679, zwanego często GDPR (ang. General Data Protection Regulation) lub RODO, z pewnością przyczyni się do kolejnego wzrostu popularności tego rozwiązania.

Podstawowym modułem w konfiguracji ABI toolbox jest panel administratora danych osobowych. Dodatkowo konfiguracja platformy zawiera moduły CMS, CRM  oraz zdalnych szkoleń (e-learning). Moduł szkoleń zawiera kurs dla osób upoważnionych, który może zostać dostosowany do potrzeb konkretnego ADO. Opcjonalnie system może być rozszerzony o moduły wspierające prowadzenie projektów czy ankietowania, pozwalających na wsparcie działań audytowych.

 

ABI toolbox to konfiguracja platformy przygotowana specjalnie na potrzeby podmiotów zajmujących się zawodowo świadczeniem usług ABI / IOD - jeśli ABI / IOD chce wykorzystać nasze rozwiązanie w swojej jednostce proponujemy raczej konfigurację portalu korporacyjnego zawierającą panel administratora danych osobowych.

ABI toolbox pozwala jednocześnie prowadzić sprawy wielu administratorów danych osobowych (ADO) i dla każdego z nich utrzymuje wymagane prawem rejestry: celów przetwarzania danych, zbiorów danych, osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, udostępnień danych osobowych, pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe, umów dotyczących ochrony danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych oraz incydentów.

Część rejestrów może być tworzona automatycznie, część musi być prowadzona ręcznie przez ABI'ego, jego współpracowników lub też przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. ABI toolbox automatycznie generuje stronę informacyjną dla każdego ADO, która publikowana jest za pomocą naszego modułu CMS.