ABI Toolbox

Platforma intranetowa z modułem zarządzania organizacją systemu ochroną danych osobowych i narzędziami wspomagającymi.

Obszerny materiał

Liczne interakcje

Aktualizacje

Edycja zaświadczeń

Kontrola postępów

Szybkie wdrożenie

Łatwa rozbudowa

Przyjazna forma