Narzędzia informatyczne - ABI ToolBox

Repozytorium dokumentów

Instrukcje, polityki, regulaminy związane z przetwarzaniem DO; zachowywanie wersji; publikowanie na stronach WWW

Panel ADO to moduł wspierający zarządzaniem ochroną danych osobowych zgodnie z RODO. To elektroniczna teczka Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Raporty i eksport danych

Szeroki zakres informacji umożliwia budowę dowolnych raportów i wydawnictw

 

Rejestry i ewidencje

rejestr celów, zbiorów, umów, udostępnień, osób upoważnione,  incydentów...

 

Repozytorium dokumentów

Instrukcje, polityki, regulaminy związane z przetwarzaniem DO; zachowywanie wersji; publikowanie na stronach WWW

Zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja ryzyka, jego przydzielanie, szacowania oraz postępowanie; porównywanie zmian w czasie.

Szkolenie i doszkalanie pracowników

Tworzenie i prowadzenie szkoleń e-learning, import szkoleń SCORM.

Upoważnienia do przetwarzania danych

Na wniosek kierownika, na podstawie szkolenia lub bezpośrenio

Na podstawie spraw rejestrowanych w systemie można zbudować dowolny projekt, w tym również plan audytu. Plan ten składa się z zadań, które można przydzielić do wykonania różnym użytkownikom systemu, zapisać postęp realizacji, zaplanować ich czas trwania oraz śledzić postęp całego projektu poprzez zamykanie kolejnych czynności. Z projektu oraz z systemu obsługi spraw można zestawić szereg raportów, mówiących o czasie i koszcie danego przedsięwzięcia.

W trakcie audytów można korzystać z systemu do ankietowania, który doskonale sprawdza się w roli systemu do pozyskiwania informacji.

Osoby, których dane są przetwarzane, zgodnie z RODO mają prawo wiedzieć, zażądać danych, a nawet sprzeciwić się ich przetwarzaniu.

Obowiązek informacyjny

Informacja na podstawie zamieszczonych dokumentów i rejestrów.

Ograniczenie przetwarzania

każdy samodzielnie może włączyć ograniczenie przetwarzania własnych danych

Oświadczenia woli

platorma zbiera zgody użytkowników i pozwala nimi zarządzać

Żądania i sprzeciwy

Każdy może wystosować żądanie i sprzeciw odnośnie przetwarzania jego danych

Co nas wyróżnia

Spośród różnych sposobów zarządzania ochroną danych osobowych warto zapoznać się z naszym systemem, który wyróżnia między innymi:

Repozytorium

wersjonowanych dokumentów, które można publikować w różnych miejscach na platformie lub na stronach WWW

Ewidencje

praw osób, których dane są przetwarzane, celów przetwarzania DO, zbiorów DO, kategorii przetwarzań

Rejestry

osób upoważnionych, udostępnień DO, umów dotyczących DO, pomieszczeń / obszarów, incydentów, zmian.

#

Praca grupowa

Informacje są wprowadzane przez osoby upoważnione do pracy z danymi osobowymi. Niektóre jednak informacje mogą być wprowadzane przez osoby spoza działu.

Read More
#

Samoobsługa użytkowników

Platforma wypełnia wstępny obowiązek informacyjny i gromadzi oświadczenia woli, np. zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu czy na wysyłkę informacji e-mailem.

Read More
#

Zgłaszanie incydentów

Dwa rejestry zgłaszania incydentów: wewnętrzny, dla każdego użytkownika oraz zewnętrzny, celem powiadamiania organu nadzorczego oraz osóby, których sprawa dotyczy.

Read More

DEMO

Zobacz wersję demonstracyjną - to nic nie kosztuje. Zapraszamy do kontaktu; chętnie pokażemy system, możemy też przygotować dla Państwa dedykowaną wersję testową.

DEMO

Kontakt