O nas

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator Danych Osobowych:
Techne S.C. Wojciech Moniuszko, Robert Toruj
ul. Wólczańska 128
20-386 Lublin

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:
Robert Toruj


Nazwa zbioru: Techne Kontrahenci

Cele przetwarzania danych osobowych:Nazwa zbioru: Techne Demo

Cele przetwarzania danych osobowych:

Kategorie osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Potencjalni Klienci Techne, zgodnie z regulaminem osoby mające 18 lat, zainteresowane platforma TechneSystem.
Sposób zbierania danych do zbioru: Rejestracja użytkowników na platformie https://www.techne.com.pl/demo
Sposób udostępniania danych ze zbioru: nie dotyczy
Kategorie odbiorców danych: brak odbiorców.
Zbiór jest zarejestrowany w GIODO (numer: 101495)Nazwa zbioru: Techne EDU

Cele przetwarzania danych osobowych:

Zbiór jest zarejestrowany w GIODO (numer: 114508)