Techne sp. o.o.
Usługi

Administracja platformą TechneSystem

Jest to usługa integralnie związana z platformą, obejmuje instalację systemu operacyjnego oraz oprogramowania oraz stałe utrzymanie systemu w ruchu. W zależności od okoliczności oprogramowanie instalowane jest na sprzęcie klienta lub tworzona jest wyodrębniona instancja na sprzęcie Techne. Właśnie to ostatnie rozwiązanie uważamy za optymalne ponieważ zdejmuje ono z Klienta wszelkie sprawy techniczne - a nasze rozwiązanie traktowane jest jako usługa (SaaS).

Techne administruje również platformą TechneSystem zarządzając podstawową konfiguracją rozwiązania - instalując moduły i usługi zgodnie z wykupioną licencją.

Użytkownikami, grupami, uprawnieniami, ustawieniami użytkowymi najczęściej zarządza administrator Klienta, jednak jeśli jest taka potrzeba, Techne również pełni taką rolę.