Techne sp. o.o.
Oferta

Poszerzenie formuły dydaktycznej szkoły

Szkolny serwer zapełnia się spontanicznie dokładanymi materiałami dydaktycznymi, albo materiały umieszczane są na prywatnych stronach. Ze strony uczniów lub studentów coraz częściej pojawiają się pytania o materiały. To bardzo dobry moment aby zainteresować się e-learningiem.

e-Learning może wzbogacić kontakt nauczyciela z uczniem czy studentem poprzez udrożnienie nowego kanału komunikacyjnego. Dodatkowo korzystając z cyfrowego medium można pokonać "ograniczenia papieru" – multimedia znacznie uatrakcyjniają przekaz. Stopniowo część zadań domowych może być przeniesiona na platformę internetową, można też zmodernizować klasówki i skorzystać z testów jako metody kontroli przyswojenia wiedzy.

Właśnie metoda "małych kroków" pozwoli Państwu na łagodne włączanie nowych technik dydaktycznych i wzbogacenie swojej oferty a wszystko to może odbyć się bez rewolucji.

Szkoła zaś oprócz edukacyjnych ma także cele wychowawcze - liczy tu na współpracę i współdziałanie z rodzicami. Rodzice często narzekają na fakt, że zbyt późno dowiadują się o trudnościach w nauce swoich dzieci. Dziecko o swojej nauce opowiada niechętnie bądź wcale.  Nasze rozwiązanie rozwiązuje ten problem - pozwala na śledzenie postępów ucznia przez jego rodziców.

 

W zależności od potrzeb platformę można wykorzystać jako repozytorium materiałów dydaktycznych gromadzonych przez nauczyciela dla uczniów, jako system sterujący procesem dydaktycznym albo jako system kontroli wiedzy. Wszystko zależy od potrzeb instytucji szkoleniowej oraz koncepcji nauczyciela.[więcej w opisie produktu]

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.