Techne sp. o.o.
Produkty

e-Zgłoszenia

e-Zgłoszenia to konfiguracja platformy, w której centralnym modułem system obsługi spraw. W zestawieniu z funkcjami komunikacyjnymi platformy jest to idealne narzędzie wspierające pracę każdego działu obsługi, nakierowanego zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Tym samym e-zgłoszenia to najlepsza konfiguracja TechneSystem dla firmowego działu wsparcia informatycznego (helpdesk) czy też działu obsługi administracyjnej obiektów. Pracownicy samodzielnie zgłaszają problemy, dyspozytor przydziela wykonawcę i może śledzić losy zgłoszenia aż do jego szczęśliwego zamknięcia.

e-Zgłoszenia mogą też być wykorzystane w pracy podmiotów obsługujących klientów zewnętrznych. Przykładem mogą być wspólnoty mieszkaniowe, zarówno kiedy mieszkańcy posiadają konta na platformie i samodzielnie mogą dokonywać zgłoszeń, jak i kiedy zgłoszenia i ich rozliczenie wykonywane jest przez realizatora zgłoszeń. e-Zgłoszenia mogą być też wykorzystane jako system rejestrujący zlecenia produkcyjne, stanowić bazę rozliczeń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Należy podkreślić, że na jednej instancji może działać jednocześnie kilka niezależnych jednostek posiadających własnych dyspozytorów, odrębnych wykonawców. Nie każdy użytkownik może też zgłaszać sprawy samodzielnie.

 

Więcej na ten temat: