Techne sp. o.o.
Usługi

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa czyli co chcecie Państwo osiągnąć?

Może zamierzacie Państwo polepszyć obsługę klienta? Komunikację wewnątrz firmy czy instytucji? Wejść na e-rynek ze swoim produktem? Oczywiście są to jedynie przykłady możliwych celów ogólnych. Takie ogólne cele należy rozdrobnić, ustalić miary osiągnięcia celu (wskaźniki), rozpoznać akcjonariuszy, przemodelować procesy biznesowe, zaprojektować narzędzia informatyczne i organizacyjne.

Trzymając się przykładu można zadać pytanie co to znaczy lepsza obsługa klienta? Jak wygląda to z punktu widzenia klienta, a jak z punktu widzenia własnych pracowników? Czy kluczowa jest szybkość obsługi czy wrażenia jakie wynosi klient w relacjach z naszymi pracownikami? Dobrze jest przyjęć miary określające realizację celów ogólnych oraz celów szczegółowych i wpleść ich uzupełnianie i pomiar w procesy biznesowe

"Techne" nie postawi za Klienta celów ogólnych. Faktycznie nasza rola sprowadza się do pomocy ponieważ przygotowując analizę biznesową korzystamy przede wszystkim z Państwa wiedzy o Państwa biznesie, dokładając nasze kompetencje w zakresie metodyki oraz znajomość technologii informatycznych.

Być może będziemy mogli być partnerem w dyskusji o celach szczegółowych, być może razem wypracujemy wskaźniki. W każdym przypadku musimy zrozumieć co Klient chcecie osiągnąć, aby planowane rozwiązanie służyło realizacji jego celów.. Bez względu na to czy wykorzystywanym narzędziem będzie TechneSystem czy też inne rozwiązanie. Analiza biznesowa tego w żadnym wypadku nie determinuje.

 

Analiza biznesowa, podobnie jak polityka informacyjna, to nie tylko pewien dokument czy pakiet dokumentacji ale proces planowania zmiany metody prowadzenia biznesu. Zmiany te to bardzo często wprowadzenie nowych narzędzi informatycznych stąd analiza biznesowa często utożsamiana jest z analizą systemową. Nie jest to jednak poprawne. Upraszczając - w kontekście wdrożenia narzędzia informatycznego - można powiedzieć, że analiza biznesowa broni biznesu przed narzędziem, a analiza systemowa broni narzędzia przed biznesem.