Techne sp. o.o.
Oferta

Program ciągłego doskonalenia zawodowego

W programie ciągłego doskonalenia zawodowego (Continuing Professional Education w skrócie CPE) administrator programu poświadcza kwalifikacje lub uprawnienia jego uczestników - najczęściej specjalistów w jakiejś szybko zmieniającej się dziedzinie. Decyzja instytucji o prowadzeniu programu CPE jest przede wszystkim podjęciem zobowiązania społecznego i wiąże się z dużym nakładem sił i środków.

Jeśli taka decyzja już zapadła warto zastanowić się nad rodzajem wsparcia informatycznego. Potrzebna jest baza danych uczestników oraz ich kwalifikacji. W wielu przypadkach doskonale sprawdzi się arkusz kalkulacyjny. Jeśli jednak wykorzystamy internetową bazę danych uzyskamy pracę wielostanowiskową zgodna z RODO, możliwość kontaktu z uczestnikami programu i prostą możliwość publikacji listy uczestników programu CPE na stronach WWW.

W takiej właśnie sytuacji TechneSystem sprawdzi się najlepiej. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy administrator programu CPE jest również instytucją, w której specjaliści mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie - ukończenie szkolenia spowoduje dopisanie odpowiedniej liczby punktów na konto kursanta - uczestnika programu. Uczestnik samodzielnie rejestruje swój dorobek, rolą administratora programu jest sprawdzenie i potwierdzenie rzetelności informacji. Opublikowana lista uczestników i ich dorobku pozwala zainteresowanym na wyszukanie specjalistów i nawiązanie z nimi bezpośredniego kontaktu.

 

Uczestnik sam decyduje czy jest zainteresowany przystąpieniem do programu. Aby to zrobić musi być użytkownikiem platformy oraz wypełnić elektroniczny wniosek o przystąpienie do konkretnego programu CPE. Podczas wypełniania wniosku uczestnik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji o sobie, o swoim doświadczeniu zawodowym czy posiadanym wykształceniu. Zakres dodatkowych informacji zależy od administratora programu CPE. Również on określa zestawy dopuszczonych szkoleń lub wydarzeń, przypisuje im punktację, wreszcie określa, po jakim czasie zdobyte punkty tracą ważność. [więcej w opisie produktu]

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Uczestnik sam decyduje czy jest zainteresowany przystąpieniem do programu. Aby to zrobić musi być użytkownikiem platformy oraz wypełnić elektroniczny wniosek o przystąpienie do konkretnego programu CPE. Podczas wypełniania wniosku uczestnik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji o sobie, o swoim doświadczeniu zawodowym czy posiadanym wykształceniu. Zakres dodatkowych informacji zależy od administratora programu CPE. Również on określa zestawy dopuszczonych szkoleń lub wydarzeń, przypisuje im punktację, wreszcie określa, po jakim czasie zdobyte punkty tracą ważność.