Techne sp. o.o.
Produkty

Obsługa programu CPE

Moduł obsługi programu CPE (Continuing Professional Education), czyli ciągłego rozwoju zawodowego, służy do informatycznego wsparcia organizacji utrzymujących informacje na temat wiedzy i doświadczenia swoich członków czy klientów (dla uproszczenia będziemy ich dalej nazywać uczestnikami programu).

 

Program ciągłego rozwoju zawodowego obliguje jego uczestników do ciągłego aktualizowania swojej wiedzy w określonej dziedzinie. W tym celu od uczestników wymaga się określonej liczby punktów w określonym czasie. Punkty można uzyskać np. za odbyte szkolenia czy też udział w kongresach, konferencjach czy warsztatach. Organizacja prowadząca program CPE musi zliczać, a czasami również weryfikować zdobyte przez uczestników punkty. Jako przykład organizacji prowadzących takie programy można wymienić Project Management Institute (PMI), który obliguje swoich certyfikowanych Project Manager'ów do zdobywania jednostek PDU, czy też Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, który dla zachowania wpisu na Polskiej Liście Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych wymaga od zainteresowanych corocznego zdobycia określonej ilości punktów.

 

Poza ścisłą ewidencją uczestników i ich dorobku edukacyjno-zawodowego moduł obsługi programu CPE, w zależności od potrzeb Klienta, umożliwia prezentację i wyszukiwanie danych o uczestnikach w internecie.

Uczestnik sam decyduje czy jest zainteresowany przystąpieniem do programu. Aby to zrobić musi być użytkownikiem platformy oraz wypełnić elektroniczny wniosek o przystąpienie do konkretnego programu CPE. Podczas wypełniania wniosku uczestnik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji o sobie, o swoim doświadczeniu zawodowym czy posiadanym wykształceniu. Zakres dodatkowych informacji zależy od administratora programu CPE. Również on określa zestawy dopuszczonych szkoleń lub wydarzeń, przypisuje im punktację, wreszcie określa, po jakim czasie zdobyte punkty tracą ważność.

Wszystko to ma na celu ułatwienie uczestnikom programu CPE samodzielnego zgłoszenia informacji o zdobytych punktach. Administrator programu CPE zatwierdza zgłoszone propozycje - ma to bezpośredni wpływ na liczbę aktualnych punktów uczestników i jest podstawą do wykazania ciągłości ich rozwoju zawodowego.  Oczywiście, w razie potrzeby, administrator programu CPE może samodzielnie wprowadzić wszystkie dane. Możliwe jest też importowanie informacji z systemów zewnętrznych oraz automatyczne zaliczanie punktacji szkoleń e-learningowych z platformy TechneSystem użytkowanej przez administratora programu CPE.

Kandydaci, aktualni i nieaktywni uczestnicy programów CPE automatycznie tworzą grupy systemowe. Otwiera to przed administratorem programu CPE możliwość wykorzystania wszystkich mechanizmów uprawnień oraz pracy grupowej, jakie oferuje platforma TechneSystem.