Techne sp. o.o.
Oferta

Organizacja procesów pracy

Sprawy z jakim spotyka się organizacja z reguły są powtarzalne. A powtarzalnymi sprawami zarządzamy procesowo, najlepiej za pomocą narzędzi wykorzystujących notację BPMN. Jeśli poszukujecie Państwo systemu, który umożliwia realizację procesów pomocniczych a być może nawet podstawowych to warto rzucić okiem na nasze rozwiązania.

 

Sprawy mogą być wiązane w paczki i obsługiwane hurtowo, podlegają też indywidualnej organizacji w ramach systemu etykiet poszczególnych użytkowników. System ma możliwość automatycznego potwierdzania i automatycznego zamykania spraw po upływie określonej liczby dni roboczych. Sprawy „przypominają się” użytkownikom automatycznie, ale indywidualnie zgodnie z logiką obsługi sprawy. Dzięki drzewiastej organizacji centrów obsługi spraw, kategorii problemów w nich obsługiwanych oraz koncepcji kategorii wewnętrznych (w istocie dwuwymiarowej macierzy kategorii) możliwe jest automatyczne wyznaczanie priorytetów uwzględniające interesy wszystkich uczestników procesu. [więcej w opisie produktu]

 

Organizacja procesów pracy (workflow) w TechneSystem jest realizowany w większości miękkimi technikami. Procedury muszą być określone i system wspiera pracowników w ich realizacji. Praca w zależności od modułu jest rozdzielana półautomatycznie lub ręcznie. Zadania są klasyfikowane przez interesantów z możliwością przekazania sprawy do formalnej decyzji.

Nie jest to rozwiązanie, gdzie można zaprojektować proces w notacji BPMN i system sam przełoży je na swoje działania. Platforma TechneSystem pozwala jednak osiągać wymagane rezultaty.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.