Techne sp. o.o.
Oferta

Reinżynieria serwisów internetowych

Częstym wyzwaniem dla organizacji, spontanicznie uruchamiających serwisy internetowe, jest rozproszenie przekazywanych informacji i świadczonych usług. To również naturalny stan po przejęciach czy fuzjach.

Innym popularnym wyzwaniem jest lokalizacja odpowiedzialności za publikowane treści.

Czy nie zdarzyło się Państwu, że o tym samym, ale oczywiście inaczej, można przeczytać w dwóch różnych miejscach na stronach tego samego serwisu WWW?

Jeśli Państwa serwisy internetowe nie nadążają za koncepcją Państwa firmy warto poświęcić im trochę czasu.

 

TechneSystem CMS posiada wielopoziomowy system uprawnień, który pozwala określanie szczegółowych praw dostępu dla osób zarządzających serwisem. Wszystkie treści wprowadzane w systemie mogą być moderowane (zatwierdzane) przez osoby posiadające odpowiednią rolę w systemie. Moduły zarządzające serwisem są całkowicie odseparowane od modułu prezentującego treści na WWW, który działa tylko w trybie odczytu; nawet w przypadku wystąpienia błędów nie ma możliwości zmiany zawartości systemu przez osoby niepowołane z zewnątrz. [więcej w opisie produktu]

 

Jednak oferta Techne nie ogranicza się wyłącznie do dostarczenia narzędzia do zarządzania treścią. Techne chętnie pomoże zarówno przy stworzeniu czy przebudowie koncepcji świadczenia usług, pomagając w opracowaniu polityki informacyjnej, jak i technicznie przy integracji danych pochodzących z różnych serwisów czy budowie nowej strony WWW.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.