Techne sp. o.o.
Produkty

ABI toolbox

Rosnące wymogi prawne stawiane Administratorom Danych Osobowych (ADO) w zakresie organizacji zabezpieczania danych osobowych powodują że outsourcing zadań Inspektora Danych Osobowych (IOD) staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679, zwanego RODO lub GDPR (ang. General Data Protection Regulation), z pewnością przyczyni się do kolejnego wzrostu popularności tego rozwiązania.

Podstawowym modułem w konfiguracji ABI toolbox (nazwa celowo nawiązuje do minionej nomenklatury) jest panel administratora danych osobowych. Dodatkowo konfiguracja platformy zawiera moduły CMS, CRM  oraz zdalnych szkoleń (e-learning). Moduł szkoleń zawiera kurs dla osób upoważnionych, który może zostać dostosowany do potrzeb konkretnego ADO. Opcjonalnie system może być rozszerzony o moduły wspierające prowadzenie projektów czy ankietowania, pozwalających na wsparcie działań audytowych. Pełne zestawienie wymogów RODO oraz zakresu wsparcia jakie może świadczyć nasza platforma znajduje się w artykule RODO / GDPR.

 

ABI toolbox pozwala jednocześnie prowadzić sprawy wielu administratorów danych osobowych (ADO) i dla każdego z nich utrzymuje wymagane prawem rejestry: celów przetwarzania danych, zbiorów danych, osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, udostępnień danych osobowych, pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe, umów dotyczących ochrony danych osobowych, rejestr wszystkich kategorii przetwarzania danych oraz incydentów. Część rejestrów może być tworzona automatycznie, część musi być prowadzona ręcznie przez IOD'a, jego współpracowników lub też przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. ABI toolbox generuje stronę informacyjną dla każdego ADO, które mogą być publikowana za pomocą  modułu CMS.

ABI toolbox to konfiguracja platformy przygotowana specjalnie na potrzeby podmiotów zajmujących się zawodowo świadczeniem usług IOD - jeśli IOD chce wykorzystać nasze rozwiązanie w swojej jednostce proponujemy raczej konfigurację portalu korporacyjnego zawierającą panel administratora danych osobowych.

 

Pobierz ulotkę informacyjną na temat AbiToolBox (pdf)

Pobierz ulotkę na temat zarządzania incydentami w AbiToolBox

 

Zobacz prezentację (wymaga zainstalowanego flash):