Techne sp. o.o.
Produkty

Portal korporacyjny

Portal korporacyjny TechneSystem to narzędzie dla każdej firmy poszukującej swojego miejsca w e-przestrzeni lub zdecydowanej wykorzystać u siebie mechanizmy wypracowane w Internecie. Portal korporacyjny to przede wszystkim:

  • relacjami z klientem;
  • obsługa spraw i projektów;
  • szeroko rozumiana komunikacja;
  • rozwiązania z zakresu zarządzania wiedzą;
  • wsparcie zarządzania procesem ochrony danych osobowych;
  • zarządzanie procesami pracy;
  • zarządzanie ryzykiem.

Portal korporacyjny TechneSystem nie zastępuje firmie jej strony WWW, chociaż dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania treścią (CMS) pozwala tę stronę tworzyć i zarządzać nią. Portal korporacyjny to strony dostępne "po zalogowaniu". TechneSystem umożliwia pełne szyfrowanie transmisji danych, oferując wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Konta użytkowników mogą być importowane z systemu kadrowego, dzięki czemu użytkownicy mają możliwość samodzielnej aktywacji. Konta mogą być zakładane przez administratora lub jeśli pozostawiamy system otwarty, użytkownicy mają możliwość samodzielnego zakładania konta. Uzależnione jest to od decyzji klienta.

"Po zalogowaniu" użytkownik trafia do swojego środowiska pracy. Jednym rzutem oka sprawdza czy pojawiły się jakieś nowości (system aktualności), czy przyszła nowa poczta internetowa lub przesyłka wewnętrzna, czy dostał jakieś nowe zlecenie w systemie obsługi spraw lub czy pojawiły się nowe wpisy do jego kalendarza. Może przeszukiwać zasoby informacyjne zgromadzone na platformie, ale może np. dostać się do firmowego LEX'a.

Dalej wszystko zależy od okoliczności. Być może rozpocznie pracę z klientem, który złożył zlecenie lub zajmie się realizacją sprawy, którą otrzymał. Może też przygotować kampanię reklamową korzystając z firmowej bazy klientów w CRM TechneSystem.
Platforma TechneSystem posiada narzędzia pozwalające zapanować nad sprawami z zewnątrz jak i wewnątrz organizacji (system obiegu spraw), zaplanować i nadzorować realizację projektów, również w ramach tzw. programów (czyli pakietu projektów). Pojawienie się sprawy w systemie, kolejne etapy jej realizacji, przekazanie różnym osobom i działom jest rejestrowane, dodatkowo można rozliczać czas przeznaczony na realizację, zarówno poszczególnych spraw jak i całego projektu. Dzięki mechanizmom zarządzania ryzykiem organizacja zwiększa samoświadomość swojej sytuacji. Różnicowanie dostępu do systemu obiegu spraw i ról pełnionych przez poszczególne osoby w systemie oraz szeroki zakres uprawnień zakresowych Platformy pozwalają na zachowanie tajemnicy służbowej - dostęp do informacji mają jedynie osoby upoważnione.

Inspektor Ochrony Danych, dzięki panelowi ADO, posiada pełną kontrole nad organizacją systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych zgodnym z wymogami RODO.

Użytkownik może to wszystko zrobić z firmy, z domu, samochodu. Może skorzystać z komputera przenośnego albo z komórki.

Podsumowując platforma oferuje rozbudowany system pracy grupowej połączony z systemem obsługi spraw, możliwe jest również wykorzystanie e-learningu do prowadzenia szkoleń lub prezentacji wewnętrznych. System w pełnej konfiguracji kierowany jest do średnich i dużych firm oraz instytucji, ale z powodzeniem może być też wykorzystany w każdej firmie, doceniającej rolę uporządkowanego systemu informacyjnego oraz porządkującą rolę systemu informatycznego.

 

Pobierz ulotkę na temat portalu korporacyjnego (pdf).