Techne sp. o.o.
Usługi

Usługi

Wsparcie Klientów w zakresie wykorzystania platformy TechneSystem

Usługi Techne koncentrują się wokół biznesowego wykorzystania możliwości platformy TechneSystem. Natura platformy, potrzeby biznesowe Klientów określają obszar naszych działań. Najpopularniejsze zagadnienia, w których możemy pomóc przedstawione są w naszej ofercie.

Aby powyższa pomoc była możliwa niezbędne jest rozpoznanie potrzeb biznesowych (analiza biznesowa), ustalenie sposobu ich osiągnięcia przy pomocy rozwiązań organizacyjnych (procesy i procedury) oraz technicznych (analiza systemowa). Zdarza się, że istnieje potrzeba rozwinięcia funkcjonalności platformy lub budowa modułu dedykowanego wyłącznie dla konkretnego Klienta - wtedy przystępujemy do programowania.

Ponieważ najpopularniejszą i promowaną przez nas metodą wykorzystania TechneSystem jest traktowanie platformy jako usługi (SaaS) najczęściej w pełni administrujemy systemami i platformą TechneSystem.

Usługi nie związane z wykorzystaniem platformy TechneSystem