Techne sp. o.o.
Produkty

Administracja użytkownikami i grupami

Użytkownicy

Użytkownikami systemu są z założenia konkretne osoby. Dzięki takiemu podejściu nie dopuszczamy do niezdrowej sytuacji braku odpowiedzialności za działania podejmowane w systemie. Użytkownicy mogą być importowani z innych systemów informatycznych, mogą być też ręcznie zakładani przez administratora - w takiej sytuacji ma miejsce aktywacja konta przez użytkownika. System może dopuszczać swobodne zakładanie kont dla wszystkich zainteresowanych z wykorzystaniem zewnętrznych kont pocztowych (tak jak to ma miejsce w naszej platformie demonstracyjnej).

W każdym przypadku użytkownik sam może odzyskać swoje hasło. Czy to z wykorzystaniem skrzynki pocztowej czy też z wykorzystaniem danych znanych tylko użytkownikowi.

Użytkownicy mogą edytować swój profil i umieścić w nim informacje oraz zdjęcie dostępne dla pozostałych osób korzystających z platformy.

Grupy

Każdy z użytkowników systemu jest przypisany do co najmniej jednej grupy. Zdefiniowanych jest 10 grup podstawowych (systemowych), których nazwy różnią się w poszczególnych konfiguracjach:

  1. Rodzice / Klienci
  2. Studenci / Pracownicy – typowi użytkownicy systemu.
  3. Edytorzy – osoby posiadające dostęp do narzędzi umożliwiających kreowanie zawartości kursu czyli tworzenie artykułów, testów, zadań oraz plików.
  4. Prowadzący – użytkownicy, którzy pełnią rolę nauczyciela w danym kursie (może również zawierać dostęp do narzędzi edycyjnych).
  5. Moderatorzy forum
  6. Administratorzy kursu – osoba sprawująca nadzór nad przebiegiem kursu.
  7. Dziekanat / Menadżer – użytkownicy sprawujący nadzór na wybraną pulą kursów oraz mający dostęp do podstawowych danych osobowych.
  8. Administratorzy – osoba, której delegowane są uprawnienia administracyjne do wybranej części systemu.
  9. Rektorat / Zarząd – grupa pozwalająca dostęp do praktycznie wszystkich elementów systemu, ale w trybie tylko do odczytu.
  10. Super admin – osoby posiadająca pełny dostęp do całego systemu oraz do narzędzi konfiguracyjnych.

Oprócz predefiniowanych grup systemowych można tworzyć grupy, składające się z dowolnie wybranych użytkowników systemu. Każda taka grupa może posiadać przypisane forum oraz czat. Ciekawą funkcjonalnością jest możliwość tworzenia grup, których administratorem jest wybrany użytkownik. Pozwala to np kierownikom projektów czy jednostek samodzielnie administrować listą swoich pracowników a sprzedawcom tworzyć grupy klientów.

System uprawnień

Do większości elementów systemu można zdefiniować indywidualne uprawnienia dla poszczególnych użytkowników. Uprawnienia podzielone są na dwie grupy: dostęp do własnych elementów oraz do wszystkich. W ramach każdej z grup określić można dostęp do odczytu, zapisu, tworzenia nowych elementów oraz usuwania elementów.

Aby ułatwić zarządzanie uprawnieniami dodana została możliwość kopiowania oraz synchronizacji uprawnień między użytkownikami. Już w momencie dodawania użytkownika do tzw. grupy systemowej nadawane są mu podstawowe uprawnienia – typowe dla konkretnej roli w systemie – dzięki temu aby dodać nową osobę prowadzącą zajęcia wystarczy przypisać ją do odpowiedniej grupy, powierzyć wybrane zajęcia, a system sam zdefiniuje odpowiednie uprawnienia.

Przyjęty model definiowania uprawnień jest dosyć prosty, ale odpowiednia polityka bezpieczeństwa oraz poprawnie skonfigurowane uprawnienia bazowe nie powinny administratorowi sprawiać kłopotów, nawet przy kilku tysiącach użytkowników. Z perspektywy czasu uważamy, że osiągnęliśmy równowagę pomiędzy efektywnością a elastycznością tego typu mechanizmów.