Techne sp. o.o.
Produkty

Zarządzania zawartością strony WWW (CMS)

Bezpieczeństwo

TechneSystem CMS posiada wielopoziomowy system uprawnień, który pozwala określanie szczegółowych praw dostępu dla osób zarządzających serwisem. Wszystkie treści wprowadzane w systemie mogą być moderowane (zatwierdzane) przez osoby posiadające odpowiednią rolę w systemie.

Moduły zarządzające serwisem są całkowicie odseparowane od modułu prezentującego treści na WWW, który działa tylko w trybie odczytu; nawet w przypadku wystąpienia błędów nie ma możliwości zmiany zawartości systemu przez osoby niepowołane z zewnątrz.

Wszystkie pliki wysyłane do publikacji są skanowane na bieżąco aktualizowanym programem antywirusowym.

Wysoka wydajność

Zastosowano unikalny mechanizm buforowania treści, dzięki któremu uzyskano niespotykaną w aplikacjach tego typu wydajność, średnio od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu razy większą niż w innych CMS’ach.

Hierarchiczna struktura

Cała struktura serwisu może mieć nieograniczoną liczbę kategorii oraz podkategorii. Do każdej z kategorii można przypisać uprawnienia użytkowników systemu. Użytkownik zarządzający treścią może mieć uprawnienia do wielu niezależnych kategorii, a uprawnienia w ramach kategorii są dziedziczone w dół.

Każda z kategorii może mieć własne menu. Nawigację po całym serwisie ułatwia dynamiczne menu rozwijane oraz ścieżka, która prezentuje aktualne miejsce w serwisie.

Szablony

Oddzielenie logiki prezentacji informacji od treści umożliwia bardzo łatwą zmianę wyglądu serwisu. TechneSystem CMS umożliwia jednoczesne korzystanie z indywidualnych szablonów w różnych częściach serwisu.

Wielojęzyczność

Obsługa wielu wersji językowych z indywidualnymi szablonami graficznymi czyli np. serwis w wersji angielskiej może mieć całkowicie inny wygląd niż w wersji polskiej.

Wyszukiwarka

Z systemem jest zintegrowana wyszukiwarka, która pozwala na szybkie przeszukiwanie zawartości serwisu.

Edytory

Panel administracyjny umożliwia wygodne zarządzanie użytkownikami, delegowanie i ustalanie uprawnień. Szybkie tworzenie treści, dzięki zintegrowanemu edytorowi; posiada on możliwość łatwego zamieszczania grafiki oraz załączników do pobrania. Wszystkie operacje wykonywane przez użytkowników są rejestrowane.

Dodatkowy moduł umożliwia tworzenie galerii zdjęć.

TechneSystem CMS posiada moduł do generowania raportów aktywności użytkowników.

Dbałość o standardy

Serwis jest zgodny ze standardem HTML5 i CSS3. Strona WWW tworzona za pomocą TechneSystem CMS prawidłowo wyświetla się zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na innych urządzeniach, jak smartfony i tablety.

Struktura

Serwis internetowy budowany za pomocą TechneSystem CMS ma hierarchiczną strukturę. Może składać się z dowolnej ilości kategorii i podkategorii. Kategorie mogą być przenoszone w ramach struktury wraz z całą zawartością. Do wybranej kategorii można oddelegować uprawnienia administratora umożliwiając tym samym zarządzanie wydzieloną częścią struktury serwisu (zakładanie nowych podkategorii, nadawanie uprawnień dla redaktorów, moderacja treści itd.). Dzięki oddzieleniu warstwy prezentacyjnej od treści oraz zastosowaniu prostego lecz bardzo wydajnego systemu szablonów, każda z części serwisu może posiadać indywidualny szablon graficzny, który może być automatycznie dziedziczony dla wszystkich podkategorii. Podczas tworzenia oraz publikacji struktury serwisu generowane jest menu główne (w javascript), które umożliwia później nawigację po zawartości strony. W przypadku bardzo rozbudowanej struktury możliwe jest takie skonstruowanie menu głównego aby obejmowało ono tylko podkategorie zależne od wybranej kategorii.

Każdy z redaktorów zajmujących się edycją strony może tworzyć tzw. submenu, które ułatwia poruszanie się po danej części serwisu. W submenu mogą znajdować się pliki graficzne, odwołania do artykułów, galerii, stron zewnętrznych, formularza kontaktowego.

Opcja kontakt stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed spamem, ponieważ osoba, która wysyła za pomocą specjalnego formularza wiadomość, wybiera adresata z listy (więc nie zna dokładnie adresu e-mail, na który zostanie wysłana informacja). Adres zwrotny jest weryfikowany pod kątem poprawności.