Techne sp. o.o.
Produkty

e-Learning: przygotowanie materiałów

Materiały w kursie - zasoby dla nauczyciela

Artykuły

pomimo nazwy kojarzącej się wyłącznie z tekstem, to w istocie strony WWW. Mogą zatem zawierać tekst, grafikę, filmy, muzykę, prezentacje i linki do innych stron WWW.

Testy

rozbudowany kreator umożliwia tworzenie testów:

  1. jednokrotnego wyboru (sprawdzane przez system),
  2. wielokrotnego wyboru (sprawdzane przez system),
  3. uzupełniania luk z możliwością definiowania listy odpowiedzi (sprawdzanych przez system),
  4. pytań otwartych (z polem tekstowym do wpisania odpowiedzi - sprawdzany przez osobę prowadzącą zajęcia)
  5. quizów (sprawdzane przez system, nie oceniane przez nauczyciela, służące samoocenie kursanta)

Każdy z typów testu może być dostępny w wersji z losowanym zestawem pytań.

Zadania

Sposób na terminowe otrzymanie od studenta pracy pisemnej - w formie załączonego pliku lub opisu. Zadanie jest też sposobem na ocenę innego rodzaju aktywności, np. dyskusji na forum, prowadzenia bloga czy przygotowania sondy internetowej.

Zadanie ma zdefiniowaną datę zakończenia, po upływie której nie będzie możliwe przesłanie rozwiązania.

Kursy zewnętrzne

Istnieją przyjęte standardy przygotowywania i wymiany kursów. Możliwe jest wykorzystanie kursów stworzonych w standardzie SCORM, IMS Content Package, Common Cartridge. Kursy zgodne z tymi standardami mogą być importowane na platformę. Przy projektowaniu kursu można do niego włączyć kurs zewnętrzny - lub jego niektóre elementy. 

 

Wymienione zasoby mogą być wykorzystywane wielokrotnie w różnych kursach, z nadaną wagą zależnie od innych zasobów.

Moduły - czyli organizacja zasobów

Materiały organizowane są przez moduły, z którymi są wiązane. Moduły są przypisane do przedmiotu i zawierają taką część materiału, która odpowiada wykładowi, lekcji lub większemu działowi, w zależności od koncepcji nauczyciela. 

Prowadzący zajęcia sam określa, który z modułów udostępnia oraz którzy studenci mają mieć do niego dostęp. Dzięki takiemu rozwiązaniu nauczyciel może indywidualizować udostępniane treści, w zależności od poziomu zaawansowania kursanta.

Zespołowe przygotowanie zajęć

Prowadzenie zajęć może być współdzielone przez wielu prowadzących. Również samo przygotowanie zajęć można przygotować w zespole osób o odmiennych kompetencjach: edytorów, metodyków, techników, nauczycieli. Można oddzielić uprawnieniami  rolę osoby przygotowującej materiały i nadzorującej przebieg kursu.