Techne sp. o.o.
Produkty

Ankiety


Ankiety w TechneSystem to zaawansowany system pozyskiwania informacji. Informacja może być pozyskiwana od użytkowników platformy, klientów zarejestrowanych w CRM oraz mniej lub bardziej przypadkowych osób, które "zabłądziły" na stronę z naszą ankietą. Ankieta a w zasadzie personalizowany link do niej może być również wysłana pocztą.

 

Zbierając informacje od internautów zamieszczamy na dowolnej stronie WWW link do ankiety. W takiej formie nigdy tak naprawdę nie wiemy kto wypełnia ankietę. Ankieta może oczywiście zawierać jawne pytanie o tożsamość, ale jak wiadomo będzie to tylko pole tekstowe, w które będzie można wpisać cokolwiek. Zaletą takiej formy jest potencjalnie nie ograniczona ilość respondentów zależna wyłącznie od tego jak ważka jest tematyka i jak dobra jest popularyzacja odnośnika do ankiety.

Zbierając informację od zamkniętej listy respondentów wykorzystujemy bazę danych adresów e-mail zgromadzoną w module CRM. Warto podkreślić tą współpracę. W systemie CRM konstruujemy wzorcowy list z prośba o wypełnienie ankiety i zamieszczamy w nim link do wcześniej opracowanej ankiety. W tym przypadku zawężamy ilość respondentów do z góry określonej liczby osób, które nie posiadają konta na naszej platformie. Indywidualizacja automatycznie tworzonych linków, podczas wysyłki wiadomości gwarantuje nam możliwość jednokrotnego wypełnienia ankiety przez respondenta - jest to główny atut takiego rozwiązania.

Zbierając informacje od bezpośrednich użytkowników platformy TechneSystem jesteśmy ograniczeni do listy osób posiadających konta. Ankieta może być kierowana do grupy lub do wszystkich. Tą samą ankietę możemy kierować do kilku grup w takim wypadku możemy analizować wyniki łącznie lub z osobna dla każdej z tych grup. Kierując ankietę do użytkowników platformy mamy największą pewność kto jest respondentem. Możliwa jest jednak całkowita anonimizacja ankiety gwarantująca, że uzupełnionych danych nie będzie można w żaden sposób powiązać z osobą, która wypełniała ankietę. Jest to cecha szczególnie przydatna przy ewaluacji prowadzących zajęcia. Dodatkową zaletą ankietowania własnych użytkowników jest możliwość udostępniania im wyników bezpośrednio po wypełnieniu przez nich ankiety lub po jej zakończeniu.

 

Edytor ankiet umożliwia tworzenie zaawansowanych formularzy ankietowych; narzędzia oferują pytania zamknięte, otwarte i półotwarte. Możliwe jest warunkowe włączanie lub wyłączanie pytań oraz wskazywanie pytań wymaganych czyli takich, które nie będą mogły być pominięte przez respondenta.
Wyniki ankiety są dostępne zarówno dla każdej z odpowiedzi osobno, jak i podsumowaniach statystycznych. Wyniki mogą być wyeksportowane do arkusza kalkulacyjnego czy programu do analizy statystycznej, dzięki czemu mogą podlegać dalszym analizom.