Techne sp. o.o.
Produkty

e-Learning: prowadzenie dydaktyki

Dziennik

Głównym narzędziem dla osób prowadzących zajęcia jest dziennik. W dzienniku przygotowane wcześniej materiały szkoleniowe są udostępniane kursantom w okresach i na warunkach określanych przez nauczyciela. Jest to też miejsce, gdzie nauczyciel kontroluje i ocenia postępy kursantów, zarówno przez ich wyniki osiągane w testach i zadaniach, jak i aktywność. Raport aktywności kursantów na zajęciach prezentuje liczby logowań oraz czas spędzony w kursie.

Ścieżka nauczania

Uczestnicy szkoleń mogą być traktowani indywidualnie - mieć udostępniane różne zadania i testy bądź całe moduły. W zależności od poziomu zaawansowania uczestników, prowadzący może udostępniać im moduły o określonym poziomie trudności, aby jak najlepiej dopasować poziom merytoryczny do postępów pracy uczestników kursu.

Co widzi kursant

TechneSystem oferuje prowadzącemu unikalną w tego typu systemach, funkcjonalność podglądu środowiska kursu uczestnika zajęć. Nauczyciel może w ten sposób kontrolować udostępnienie materiałów oraz zajrzeć uczestnikowi "przez ramię". Funkcjonalność ta dotyczy wyłącznie środowiska kursu - gwarantuje prywatność danych uczestnika.

Mapa kursu

Zarówno moduły, jak ich zasoby (artykuły, testy, zadania), są ułożone przez osobę prowadzącą zajęcia w  określonej kolejności. Organizację tę zobaczyć można na mapie kursu, dostępnej zarówno dla prowadzącego zajęcia jak i dla kursanta. Do każdego z zasobów widocznych na mapie można wrócić w dowolnej chwili.

Zajęcia bez nauczyciela

Oprócz standardowych kursów, które mogą się składać z wielu modułów i etapów (dowolnie definiowanych) TechneSystem umożliwia tworzenie tzw. zajęć otwartych. Materiały udostępnione w tym trybie, podzielone są na etapy, które muszą być zaliczane przez zdobycie odpowiedniej liczby punktów. Dzięki dynamicznym raportom, po zaliczeniu kursu otwartego uczestnik samodzielnie wydrukuje zaświadczenie o jego ukończeniu lub dowolnie zaprojektowany dokument.