Techne sp. o.o.
Produkty

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Moduł CRM do zarządzania relacjami z klientami umożliwia gromadzenie oraz przetwarzanie danych dotyczących klientów firmy, ewidencję zawieranych umów oraz rejestrację wszystkich zdarzeń związanych z klientem.

Rejestr klientów

Dane klientów mogą być wprowadzane ręcznie, zaciągane ze źródeł zewnętrznych lub gromadzone z wykorzystaniem mechanizmów akwizycji informacji. Przykładowo w sposób automatyczny do bazy klientów dodawani są subskrybenci newsletterów. System gromadzi dane adresowe oraz informacje o kontakcie. Każdy klienta może mieć pulę adresów e-mail. Każdy klient może być w wielu grupach klienckich jednocześnie.

Rejestracja zdarzeń

Platforma TechneSystem umożliwia odnotowywanie szeregu zdarzeń związanych z klientem. Część zdarzeń musi zostać ręcznie wpisana przez użytkownika (informacje o rozmowach telefonicznych, czy odbytych lub planowanych spotkaniach) a część wpisze się do systemu automatycznie (np korespondencja z konta związanych z klientem czy zgoda na wysyłkę oferty handlowej).

Moduł newslettera i mailingu

Zintegrowany edytor ofert umożliwia wysyłanie ofert handlowych do klientów, nadzór nad ich wysyłką oraz odnotowywanie odpowiedzi. Analogicznie może działać wysyłka newslettara, która od wysyłki ofert różni się tym, że nie zmienia statusu klienta.