Techne sp. o.o.
Produkty

Blogi na platformie TechneSystem

Użytkownicy platformy mogą prowadzić blogi, udostępniajac wpisy publicznie, wybranym osobom bądź nie udostępniając ich w ogóle.

Każda notatka może być opatrzona tytułem oraz etykietką, co ułatwi jej skatalogowanie i znalezienie. Blogi mogą  być subskrybowane, można dopuścić komentowanie wpisów lub je wyłączyć.

Blogi w dydaktyce

Prowadzenie bloga na zadany temat może być zadaniem realizowanym w e-learningu. Nie tylko sprzyja wyszukiwaniu, analizie i syntezie informacji, które na blogu mają być zaprezentowane, ale dodatkowo kształci umiejętności wypowiadania się pisemnie, formatowania tekstu oraz (w przypadku komentarzy) udzielania informacji zwrotnej, polemiki czy dyskusji.

Blogi w biznesie

Instancje TechneSystem to nie facebook czy też google+ - liczba ich użytkowników nie będzie nigdy porównywalna. Tym nie mniej powszechne są sytuacje kiedy zamiast wychodzić z informację na zewnątrz zależy nam na zawężeniu grupy odbiorców. Przykładem może być np zamknięta grupa sprzedawców czy też klientów - testujących nowy produkt.