Techne sp. o.o.
Produkty

Obsługa administracyjna szkoleń

TechneSystem jest systemem klasy LMS (ang. Learning Management System) oraz LCMS (ang. Learning Content Management System) czyli umożliwia nie tylko prowadzenie oraz zarządzanie kursami, lecz także zawiera podstawowe narzędzie do tzw. authoringu czyli tworzenia oraz administracji modułami szkoleniowymi.

Kurs i edycje

Każdy z kursów tworzonych w TechneSystem może posiadać opis w wielu wersjach językowych. Opis kursu może być zamieszczony na stronach www, drukowany na zaświadczeniu o ukończeniu kursu i może być wyświetlany przy zapisach na zajęcia.

W ramach kursów definiowane są edycje. Mają szereg parametrów: daty rozpoczęcia i zakończenia, daty rekrutacji, typ zaliczenia (ocena / bez oceny itp.), rodzaj i liczbę etapów, administratora kursu i inne

Program, powierzenia przedmiotów

Dla każdego z etapów definiowany jest program kursu, czyli które zajęcia i w jakiej kolejności będą prowadzone. W odróżnieniu od innych systemów, w których każde zajęcia stanowią odrębny kurs, takie rozwiązanie bardziej przybliża organizację kursów w TechneSystem do struktury szkoły czy uczelni.

Program składany  jest z definiowanych wcześniej przedmiotów. Przedmiot może być wielokrotnie użyty w różnych programach lub nawet wiele razy w jednym programi (w przypadku podziału studentów na grupy).

Poszczególne pozycje z programu kursu powierzane są osobom prowadzącym zajęcia. Można powierzyć jedne zajęcia kilku osobom.

Uczestnicy szkoleń

Studenci i kursanci mogą uczestniczyć w kilku kursach jednocześnie. Po zalogowaniu mają oni możliwość wyboru kursu, w którym chcą aktualnie uczestniczyć.

Konfiguracja

Wiele z elementów szkoleń można skonfigurować. Możliwe jest wprowadzenie własnej skali ocen, numerycznej lub opisowej. Można dowolnie określić etap (np. rok, semestr, trymestr, tydzień). Można określić ilość czasu, jaką uczestnik szkolenia ma w nim minimalnie spędzić i ustalić automatyczne zaliczenie zajęć po osiągnięciu limitu czasu lub po osiągnięciu czasu oraz zaliczeniu testu końcowego.