Techne sp. o.o.
Produkty

Zarządzanie realizacją projektu

Wykorzystując System Obiegu Spraw TechneSystem można nie tylko obsługiwać sprawy na bieżąco, ale również zaplanować duże przedsięwzięcie budując Strukturę Podziału Pracy tzw WBS. Faktycznie TechneSystem umożliwia budowę programu - czyli całego szeregu projektów.

Należy zaznaczyć, że nie nazywamy naszego system systemem do zarządzania projektami. Niestety wciąż nasz system do przygotowania diagramów Gantta wykorzystuje zewnętrzny program. Tym nie mniej rozwiązania pozwala zaplanować i nadzorować realizację zadań.

 

Strukturę Podziału Pracy buduje się w całości z wykorzystaniem poszczególnych spraw tym samym każde zadanie może być wykonane odrębnie i odrębnie rozliczane. Sprawy - zadania - opisywane są przez każdego wykonawcę przewidywanym czasem wykonania. Pozwala to globalnie oszacować czasochłonność projektu, choć nie mówi o czasie jego trwania - tu potrzebne są dodatkowe informacje o zależnościach pomiędzy sprawami. Rozwiązanie pozwala oszacować koszty - jeśli znamy koszt godziny pracy naszych wykonawców. System raportuje globalny postęp projektu i faktyczne czasy realizacji oraz jego koszt.