Techne sp. o.o.
Oferta

Prowadź włąsne badania ankietowe

Bez sterty papierów, bez kosztów kolportażu i wprowadzania danych, z dnia na dzień, ze stałym podglądem wyników: najszybciej, najwygodniej, najtaniej. To chyba najlepsze podsumowanie jakim można określić zbieranie informacji z TechneSystem.

Nasze ankiety mogą być zakotwiczone na dowolnej stronie WWW w wysyłanej poczcie elektronicznej i oczywiście mogą być kierowane do dowolnej grupy użytkowników platformy.

 

Edytor ankiet umożliwia tworzenie zaawansowanych formularzy ankietowych; narzędzia oferują pytania zamknięte, otwarte i półotwarte. Możliwe jest warunkowe włączanie lub wyłaczanie pytań, wskazywanie pytań wymaganych czyli takich, które nie będą mogły być pominięte przez respondenta. Wyniki ankiety są dostępne zarówno dla każdej z odpowiedzi osobno, jak i podsumowaniach statystycznych. Wyniki mogą być wyeksportowane do arkusza kalkulacyjnego, dzięki czemu mogą podlegać dalszym analizom. [więcej w opisie produktu]


Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.