Techne sp. o.o.
Usługi

rodo.cafe

Serwis internetowy rodo.cafe oparty o platformę TechneSystem daje Klientom dostęp do panelu ADO oraz kursów zdalnych dotyczących szeroko rozumianej ochrony danych osobowych. Rozwiązanie pozwala w sposób usystematyzowany rozpocząć prace nad organizacją systemu ochrony danych osobowych.

 

Platforma rodo.cafe wspiera procesy:

 • ewidencjonowania celów z wykorzystaniem wzorcowych bibliotek;
 • szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania oraz wystawiania im upoważnień;
 • ewidencjonowania umów powierzenia danych oraz ich przygotowania;
 • rejestracji i obsługi incydentów oraz naruszeń;
 • rejestracji udostępnień danych osobowych;
 • ewidencji pomieszczeń oraz obszarów przetwarzania;
 • automatyczne generowanie klauzul informacyjnych dla konkretnych grup osób, których dane są przetwarzane;
 • dokumentowania systemu ochrony danych poprzez:
  • automatyczne generowanie rejestru czynności przetwarzania,
  • automatyczne generowanie rejestru wszystkich kategorii przetwarzania,
  • utrzymanie wersjonowanego repozytorium dokumentów (polityki, instrukcje).