Techne sp. o.o.
Produkty

Słowniki

Wsparciem dla szkoleń językowych lub zwyczajnie narzędziem pomocniczym dla użytkownika są słowniki. Dostępne są języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i włoski (tłumaczenie na język polski i z języka polskiego), słownik ortograficzny języka polskiego i słownik języka angielskiego (bazuje na Webster's Dictionary  i WordNet).

Słowniki mogą działać lokalnie, to znaczy w razie wykorzystania platformy jako system intranetowy bez połączenia z internetem, będą dostępne.

 

Moduł Słowniki otwiera się w wyskakującym oknie, można go więc używać w czasie pracy z innymi modułami.