Oferta

Wsparcie w realizacji wymogów dotyczących ochrony danych osobowych

Czy znacie już Państwo Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych? Warto się z nim zapoznać. Techne może przygotować dla Państwa wymaganą dokumentację, przeszkolić pracowników a nawet wraz z partnerami realizować obowiązki IOD

Każdy z naszych Klientów otrzymuje panel administratora danych osobowych, narzędzie wspomagające IOD w wypełnianiu jego obowiązków. Panel ADO jest naz tyle rozbudowanym rozwiązaniem, że oferowany jest jako odrębna konfiguracja TechneSystem - ABI toolbox (nazwa celowo nawiązuje do poprzedniej nomenklatury) - dedykowana podmiotom świadczącym usługi ADO w formie outsourcingu.

Przetwarzanie danych osobowych regulowane jest wieloma aktami prawnymi - w szczególności ustawą, a wkrótce unijnym rozporządzeniem. Z tych aktów prawnych wynika szereg obowiązków spoczywających na administratorze danych osobowych (ADO). TechneSystem posiada narzędzia, które pomagają w ich spełnieniu naszym Klientom. Narzędzia zbiera panel Administratora Danych Osobowych (w skrócie panel ADO)..[więcej w opisie produktu]

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.