Techne sp. o.o.
Produkty

Wydruki oparte na dynamicznych raportach

Wydruki oparte na dynamicznych raportach to narzędzie pomocnicze, którego efekty pracy wykorzystywane są w różnych modułach platformy.

Przygotowanie wydruków

Platforma TechneSystem umożliwia samodzielne zaprojektowanie wydruków  - list studentów, zaświadczeń i certyfikatów, programu kursu i dziennika kursu. Dane do wydruku pobierane są z samych kursów (uczestników, zajęć, prowadzących itp). Projektowanie raportu to nic innego jak rozmieszczenie znaczników wskazujących miejsca, gdzie mają znaleźć się dane, wpisanie pozostałej treści (np. tytuł, nagłówek, podstawa prawna itp) i sformatowanie wpisanej treści w edytorze tekstu.

Narzędzie projektowania raportów

Użytkownik może stworzyć wzorzec raportu, który będzie później wykorzystywany przy wydrukach.

Typy wzorców, które można stworzyć, to:

  • Program kursu  - przebieg realizacji zajęć
  • Certyfikat ukończenia kursu
  • Dziennik kursu
  • Studenci na zajęciach: listy studentów zapisanych na wybrane zajęcia
  • Studenci na kursie: listy studentów zapisanych na wybrany kurs.

Projektowanie raportu polega na stworzeniu dokumentu tekstowego i uzupełnieniu znaczników w odpowiednich miejscach. Po stworzeniu wzorca formatuje się go tak, jak zwykły tekst, włączając w to elementy graficzne, np. logo instytucji

Wzorzec można wielokrotnie wykorzystywać dla różnych danych (np. różnych kursów).

Tworzenie wzorca

Wzorzec raportu korzysta ze zdefiniowanych znaczników (które później podczas generowania raportów są podmieniane na odpowiednie dane). Użytkownik może zdefiniować własne znaczniki, które przed wydrukiem powinny być uzupełnione.

 

Niektóre znaczniki systemowe:

dane zdefiniowane znaczniki
Student
imię oraz nazwisko studenta
data urodzenia studenta
miejsce urodzenia studenta
Nauczyciel
imię oraz nazwisko osoby prowadzącej wybrane zajęcia
Kurs
numer edycji kursu
łączna liczba godzin zajęć z programu kursu
nazwa kursu
opis kursu (opis skrócony definiowany w wersji językowej wybranej edycji kursu)
numer edycji kursu data początku kursu data zakończenia kursu
Certyfikat
data wystawienia certyfikatu
numer certyfikatu